Welkom op de website van het Querido Honours College!

Deze website is opgezet en wordt onderhouden door de websitecommissie van het Querido Honours College, bestaande uit studenten uit zowel jaarklas 2017, 2018 als 2019. Wij streven ernaar een passend en up-to-date beeld te geven van onze activiteiten. 

Voor officiële informatie vanuit het ErasmusMC verwijzen wij u naar: https://www.eur.nl/erasmusmc/onderwijs/extracurriculair/querido-honours-college

Exclusief en interactief

Het Querido Honours College (QHC) is een extracurriculair programma ontworpen voor talentvolle en ambitieuze geneeskunde studenten. Je krijgt de kans deel uit te maken van een exclusieve groep van (maximaal) 40 studenten om met elkaar en met gastsprekers in debat te gaan. Een ervaring op hoog niveau, exclusief en interactief tegelijk. Gemiddeld nemen de activiteiten voor het QHC ongeveer 6 uur per week in beslag.

Het QHC wordt gecoördineerd door dr. Willy Baarends en dr. David van de Vijver.

Bij succesvolle deelname ontvang je een getuigschrift ondertekend door de decaan.

Programma

Het QHC programma stelt deelnemers in staat om kennis te maken met het snijvlak tussen geneeskunde, wetenschap en maatschappij. Geselecteerde studenten volgen het QHC in de tweede helft van het eerste jaar, het tweede en het derde studiejaar. 

Elk halfjaar houden de studenten zich bezig met een ander thema. In ieder thema worden minstens vijf experts van binnen of buiten het Erasmus MC uitgenodigd om met de studenten te discussiëren. Voorafgaand aan de discussie houdt de gast een korte introductie. Dan volgt een vrije, interactieve discussie.  Per jaarklas zijn de thema's verschillend, dit wordt verder toegelicht op de pagina per jaarklas. Ieder thema wordt afgesloten met het schrijven van een essay.

Ook workshops maken deel uit van het programma. Deze kunnen zowel een verbredend als een verdiepend karakter hebben.

De maatschappelijke betrokkenheid blijkt bijvoorbeeld uit het lesgeven over diabetes aan laaggeletterde mensen en het lesgeven aan basisschoolleerlingen in het kader van de Mini MedSchool

In het tweede jaar maken wij een studiereis naar Marrakech om een beter beeld te krijgen van de gezondheidszorg in andere landen. 

Selectieprocedure 

Voor de jaarklas van 2021 worden toekomstige eerstejaars studenten op basis van hun 5/6 VWO-cijfers, hun resultaten van decentrale selectie of op basis van deelname aan Junior Medical School deelname uitgenodigd om te solliciteren voor een plaats in het QHC. Selectie vindt plaats op basis van een schriftelijke sollicitatiebrief en een gesprek met de selectiecommissie.