Querido Honours College

Maatschappelijke betrokkenheid

Binnen de jaarklassen bestaan er verschillende projecten met een maatschappelijk karakter. Deze zijn bedoeld om studenten kennis te laten maken met verschillende aspecten van de samenleving. Ook wordt er samengewerkt met verschillende organisaties zoals de gemeente Rotterdam en de Thomas More hogeschool. Hieronder vindt u de verschillende projecten, die elke jaarklas van de Querido Honours Class doet.

Klinische virologie (COVID-19)

Onderstaande artikel is op 25-03-2020 op het intranet van het Erasmus MC verschenen. 

Of het druk is bij de Klinische Virologie? “Vóór corona ontving ons lab per dag zo’n 50 samples voor diagnostiek. Nu meer dan 500”, vertelt Marrit Boonstra, AIOS bij de Medische Microbiologie & Infectieziekten, en nu tijdelijk in een coördinerende rol actief voor de Klinische Virologie. 

Snelle uitslag

“Ons laboratorium stond zwaar onder druk”, vertelt Boonstra. “Hoe sneller wij de uitslag hebben, hoe sneller bijvoorbeeld een kliniek weet of een patiënt uit isolatie mag of kan doorstromen.” Doordat ineens tegelijk en van overal uit het Erasmus MC samples binnenstroomden, kwam juist die snelle uitslag in de knel: “We hadden gewoonweg meer mensen nodig.” 

Maar waar vind je die als iederéén in de organisatie het druk heeft?  

Studie on hold 

Jolieke van Osch, student aan het Querido Honours College, hoorde vlak voor een tentamen dat haar studievolledig op slotging: “Ik heb wel een uurtje op de bank gezeten: wat nu? Een vervroegde vakantie was geen optie: alles ging dicht. Toen kwam de mail van Charles: vinden jullie het interessant om te helpen?”

Opgeroepen

‘Charles’ is hoogleraar klinische virologie Charles Boucher, directeur van het Querido Honours College: “Wij hadden onmiddellijk logistieke ondersteuning nodig. En ik wist dat van mijn studenten stonden te springen om te helpen. Toen heb  ik de tweede- en derdejaars opgeroepen om zich bij onze laboratoriumdiagnostiek te melden als vrijwilliger.”   

Eerste reactie

De eerste die reageerde, was Jolieke. Zij kreeg meteen de vraag om de inzet van de student-vrijwilligers te coördineren. Logisch, vindt Charles Boucher: “Hoe meer zij organiseren – wat zij heel goed kunnen – hoe beter wij ons op onze taken kunnen richten.”

Virorunners

“In één dag hadden we een team van tien gemotiveerde studenten”, vertelt Jolieke. “We hebben onze beschikbaarheid in kaart gebracht, gezorgd voor autorisatie, taken verdeeld en zijn aan de slag gegaan.” De studenten – ook bekend als virorunners – halen samples nu verspreid over de dag op van de verschillende afdelingen, en geven dat aanbod gespreid door aan het lab: het maakt een wereld van verschil in een laboratorium dat werkt op de toppen van zijn kunnen.  

Loslaten

Voor klinisch viroloog Corine Geurts en haar collega’s vergde de instroom van vrijwilligers enig loslaten: “Het invoeren van patiëntennummers en doorbellen van informatie lijkt niet ingewikkeld, maar is cruciaal werk. Maar toch vind ik de hulp van deze studenten echt heel fijn. Het is goed voor de sfeer, voorkomt stress en ook de administratie is opgetogen.”

Cruciaal onderzoek

Sneller dan verwacht klimt de Klinische Virologie uit de survival-mode. Geurts: “We werken toe naar een fase waarin we de studenten ook betrekken bij klinisch onderzoek. We zoeken antwoord op cruciale vragen rond corona: hoe effectief zijn nieuwe testen? Wanneer zijn herstelde mensen écht niet meer infectieus? Ben je na herstel immuun? Zoiets wil niet alleen onze bedrijfsarts weten, want voor heel Nederland zijn we toch het eerste aanspreekpunt.”

Charles Boucher valt Geurts bij: “Het is fantastisch dat deze studenten ons helpen, maar zij zijn hier ook om zelf iets te leren. Een ervaring als deze neem je dan de rest van je leven mee.” 

Corona Research Super Project

Terwijl het COVID-19 virus de wereld in zijn greep houdt, krijgen studenten uit alle jaarlagen van het Querido Honours College de unieke kans om hun steentje bij te dragen aan het bedenken van mogelijke oplossingen voor deze zeer actuele kwestie. In samenwerking met de opleiding Nanobiologie van het Erasmus MC organiseren de coördinatoren van het Honours College het Corona Research Super Project. Dit is een mogelijkheid voor studenten van het Erasmus MC, de TU Delft en Leiden University om deel te nemen aan een multidisciplinair project om beter te begrijpen hoe COVID-19 werkt en wat men zouden kunnen doen om deze en volgende pandemieën te bestrijden. Er zijn 3 biomedische en 3 wiskundige projecten waar studenten aan kunnen deelnemen. Ze sluiten goed aan bij het thema ‘One Health’ waar jaar 1 op dit moment mee bezig is, en project 5 uit de lijst hieronder past goed bij het thema ‘Genetic Medicine’ waar jaar 2 zich mee bezig houdt. De doelen van dit Super Project zijn uiteindelijk een publicatie en een symposium waar alle projecten en aanbevelingen voor de toekomst worden gepresenteerd. Er kan worden deelgenomen aan de volgende projecten:  

1.     Modellen valideren en ontwikkelen voor het monitoren van de verspreiding van ziekten.

2.     Modellen valideren of ontwikkelen over het verwerven van immuniteit.

3.     Het mathematisch modelleren van strategisch gedrag (speltheorie).

4.     Literatuuronderzoek over in hoeverre de benadering van influenza ook toepasbaar is op Corona.

5.     Het inventariseren van de soorten testen, vaccinaties en behandelingen die beschikbaar zijn voor Corona.

6.     ‘Case study’ en het ontwerpen van beslisbomen om een volgende pandemie te voorkomen.

Wij kijken uit naar een interessant en leerzaam project en houden u uiteraard via dit kanaal op de hoogte van het verloop!


Link naar de website van het Corona Research Super Project: https://www.eur.nl/en/erasmusmc/research/corona-research-super-project

Mijn Diabetes Mijn Zorg en Weet u wat u slikt

De Research Commissie houdt zich bezig met een project waarbij wij als Querido Honours College ons inzetten voor de maatschappij door lessen te geven aan laaggeletterde inwoners van Rotterdam.

De afgelopen twee jaar heeft de Research Commissie het project 'Weet u wat u slikt?' georganiseerd, waarbij de deelnemers les kregen over medicijngebruik. In 2018 is het nieuwe project 'Mijn Diabetes, Mijn Zorg' van start gegaan. Het doel van dit project is de laaggeletterde deelnemers kennis bij te brengen over diabetes mellitus type 2. Dit project beslaat ruim 10 weken, waarbij de deelnemers eens per week samenkomen. Zij krijgen eerst taallessen om hun Nederlands te verbeteren en vervolgens kennislessen over diabetes. Deze kennislessen worden gegeven door alle studenten van het Querido Honours College in samenwerking met een groep farmaciestudenten uit Utrecht. Bij de lessen is ook een taalvrijwilliger aanwezig.

De Research Commissie organiseert alles rondom deze kennislessen en doet na afloop een onderzoek naar de resultaten van het onderwijs, in samenwerking met alle andere betrokken organisaties. We hebben als Querido Honours College ons eigen lesmateriaal ontwikkeld en alle lessen met succes gegeven. Verder coördineert de Research Commisisie het project voor de studenten.

De Research Commissie heeft voor het onderzoek een vragenlijst ontwikkeld die we bij de deelnemers aan het begin en einde van het project afgenomen hebben. Zij schrijven dan een onderzoeksverslag over de vooruitgang in kennis en gezondheidsvaardigheden die de deelnemers hebben geboekt, die uiteindelijk gepresenteerd zal worden aan de Gemeente Rotterdam.

Al met al een heel drukke, maar ontzettend leuke commissie met een erg mooi project als resultaat!

Ervaringen van een student:

‘Het was super leuk, met veel gemotiveerde vrouwen. Ze stelden veel goede vragen, wilden graag de taal leren en meer te weten komen over diabetes. Daarnaast kom je op plekken waar je normaal niet komt. Zo ben ik bijvoorbeeld in een Islamitische vrouwenhuiskamer geweest. Ook was de samenwerking met de taalvrijwilliger goed, zo stond je er niet alleen voor.’

Mini Med School

Geneeskunde voor basisschoolkinderen! Mini MedSchool (MMS) is een samenwerkingsproject tussen het Querido Honours College (QHC) van het Erasmus MC, het Wetenschapsknooppunt EUR en de Thomas More Hogeschool.

In 2020 zal de zevende editie van dit project plaatsvinden, met het doel kinderen kennis te laten maken met geneeskunde en wetenschap. Gedurende het Mini MedSchool traject verzorgen QHC studenten, in samenwerking met pabostudenten, lessen op basisscholen in Rotterdam en omstreken. 

Een deel van deze basisschoolleerlingen, als ook andere leerlingen uit de regio Rotterdam, komt later in het jaar vervolgens naar Erasmus MC, om daar te ervaren hoe het is om te studeren op een échte universiteit. Dit alles wordt jaarlijks opgehangen aan een thema. Zo zijn 'de hersenen en zintuigen' en 'de longen en ademhaling' als thema reeds langsgekomen.

Lessen op basisscholen

Met QHC zetten we ons ook in voor de maatschappij en de stad Rotterdam. Zo stappen we uit onze geneeskunde bubbel en dit is dan ook erg leerzaam. Voorgaande jaren deden we projecten met laaggeletterde zoals ‘weet wat u slikt’ en ‘mijn diabetes, mijn zorg’. Dit jaar hebben we een project opgezet waarbij we coronalessen gaven aan scholen in achterstands wijken. Door interactieve en interessante lessen willen we de kinderen enthousiasmeren . Via dit enthousiasme van deze kinderen bereiken we vervolgens ook de ouders. RTV Rijnmond heeft hier zelfs een item over gemaakt: https://www.rijnmond.nl/nieuws/201717/Coronales-op-de-basisschool-in-Rotterdam-Kan-een-plant-ook-corona-krijgen