Querido Honours College

Jaar 1: Geneeskunde in de grote stad

Lex Burdorf

Professor Doctor ingenieur Lex Burdorf is het hoofd van de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC en is hier ook hoogleraar van determinanten van publieke gezondheid. Hij begon met studeren in Wageningen en heeft een master in occipational hygiene. Hij is ook nog verbonden met een aantal wetenschappelijke tijdschriften, waaronder het Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, waar hij redacteur van is. We hebben natuurlijk allemaal de lezing van 2014 gezien waarin meneer Burfdorf bespreekt dat hoe oud mensen worden in Rotterdam afhankelijk is van de wijk waarin je geboren bent en ook hoe we door onze omgeving aan te pakken deze levensverwachting kunnen verbeteren. Hij heeft het onderwerp geneeskunde in de grote stad geïntroduceerd.

Eric Steegers

Professor Doctor Eric Steegers is gynaecoloog, hoogleraar en afdelingshoofd Verloskunde en gynaecologie in het Erasmus MC. Hij begon met de studie geneeskunde aan de universiteit Nijmegen, waarna hij is gepromoveerd. Daarna is hij gespecialiseerd tot gynaecoloog. Professor Steegers zet zich in voor gelijke kansen voor alle nieuwgeboren kinderen. Zo viel het Professor Steegers al vroeg in zijn carrière op dat moeders in rijke wijken gezondere kinderen krijgen dan moeders in armere wijken. Hij pleit daarom voor een samenwerking tussen het medische en sociale domein; de sociale verloskunde. Er zijn als gevolg hiervan regionale en landelijke projecten opgestart om de kansen voor pasgeborenen te verbeteren. 

Reshmie Ramautarsing

Goedemorgen allemaal en welkom bij alweer een nieuwe bijeenkomst met ook vandaag weer een hele bijzondere gast. Vandaag hebben we Reshmie Ramautarsing, onderbreekt u mij als ik het verkeerd uitspreek, te gast. In 2009 studeerde ze af aan de Erasmus Universiteit en in 2013 behaalde ze haar research doctoraat aan de Universiteit van Amsterdam door haar onderzoek naar de bio-equivalentie, veiligheid en effectiviteit van antiretrovirale middelen. Maar hier stopte ze niet en nu doet ze zeer waardevol werk in Thailand. Ze staat aan het hoofd van het Thaise Rode Kruis voor de Preventie van AIDS. Met deze geweldige programma’s proberen ze in te spelen op het grote HIV-probleem in het land door te testen, behandelen maar vooral ook te zorgen voor preventie. Verder heeft zij ons verteld over het gebruik en de effectiviteit van PrEP.

Gerard Hoek

Luchtvervuiling, gezondheidseffecten van luchtvervuiling en gezondheidseffecten van andere omgevingsfactoren, daarvoor moeten we aankloppen bij doctor ingenieur Gerard Hoek. Inmiddels heeft hij al meer dan 20 jaar ervaring in het doen van onderzoek naar luchtvervuiling. Hij werkt op het moment als associate professor aan de universiteit in Utrecht, specifieker bij het IRAS, oftewel the institute for risk assistent sciences. Hier wordt onderzoek gedaan naar de gezondheidsrisico’s van mensen en dieren als ze blootgesteld zijn aan ziekteverwekkers of schadelijke stoffen. Verder heeft een PhD in vervuilingsepidemologie, heeft aan het hoofd gestaan van onderzoeken die door de Europese Unie zijn gesubsidieerd en geeft hij advies aan US environmetal protection agency. Tijdens de les heeft hij ons verteld over de luchtvervuiling in Rotterdam en de gezondheidsgevolgen hiervan voor de samenleving.

Katherine Gill

Doctor Katherine Gill heeft een bachelor geneeskunde en een bachelor chirurgie aan de Universiteit van Kaapstad en is al langer dan twintig jaar doctor. Momenteel is zij directeur en hoofd onderzoeker van de Masiphumelele onderzoeksinstantie welke zich specialiseerd in klinische studies betreffende HIV preventie en Adolescent Health. Zij heeft ons tijdens de les meer verteld over HIV preventie in Zuid-Afrika.

Mart Lamers

Deze les werd gegeven door twee sprekers. De eerste spreker is Mart Lamers. Hij heeft een bachelor of science gedaan aan de Universiteit van Amsterdam waar hij cum laude voor is geslaagd en vervolgens heeft hij een master in infectie en immuniteit gedaan aan het Erasmus MC, waar hij ook cum laude voor is geslaagd. Ondertussen is hij ook nog onderzoeksassistent geweest in Amsterdam en later ook in Rotterdam en heeft hij 9 maanden in Hong Kong gezeten waar hij onderzoek deed naar influenza (om het even heel kort door de bocht samen te vatten). Nu is hij een PhD student in het Erasmus MC en samen met doctor Bart Haagmans doet hij onderzoek naar de celbiologie van MERS-CoV.

Rory de Vries

De tweede spreker vanavond was Rory de Vries. Rory de Vries is bekend van baanbrekend onderzoek naar COVID preventie; namelijk een neusspray die ons wellicht 24 uur zou kunnen beschermen tegen het coronavirus. Rory is trots op zijn afdeling en alle ontwikkelingen die er worden gemaakt. Rory de Vries heeft ons meer verteld over deze 'cutting-edge' ontwikkelingen en uitleg gegeven over de besmettingsroute van COVID en effectieve beschermingsmogelijkheden voor COVID.

Jaar 2: Immunotherapie

Het thema van het tweede bachelorjaar was immunotherapie. Immunotherapie is een behandeling die wordt ingezet bij kanker. Deze behandelingmodaliteit zorgt ervoor dat het afweersysteem van de patiënt wordt aangespoord om actief de kanker op te ruimen. De klas heeft meerdere lezingen bijgewoond van deskundigen op het wetenschappelijke gebied van de immunotherapie. Vervolgens heeft iedere QHC leerling aan de hand van de nieuw verworven kennis een wetenschappelijk essay geschreven over een onderwerp gerelateerd aan deze immunotherapie. 

De sprekers bij dit thema en hun respectievelijke lesonderwerpen staan hieronder vernoemd:
Dr. M. Lolkema: Tumor immunologie en immunotherapie
Prof. Dr. R. Debets: T-cell immunity and adoptive therapy of tumor
Prof. Dr. C. van Eijck: Oncolytische virussen
Dr. M. Hoogduijn: Endotheel ingetransplanteerde organen
Prof. Dr. Carla Baan: Immunologie van transplantatie
Dr. Bunnik: Ethische aspecten van transplantatie
Prof. N. Geijsen: Xenotransplantatie
Sonja Buschow: Vaccinaties in de oncologie