Querido Honours College

Jaarklas 2018

Jaar 1 

Healthy Ageing

Jaarklas 2018 is in januari 2019 van start gegaan. In het eerste blok hielden zij zich bezig met het thema Healthy Start. Dit betreft medische onderwerpen rondom de zwangerschap en geboorte van een baby. Gedurende het thema komen verschillende gastsprekers langs om te vertellen over hun expertise in dat vakgebied. Daarop volgt een interactieve discussie.

Gastsprekers die we dit jaar hebben mogen ontvangen:

Anne-Marie van Raaij-Schouten

Onze eerste spreker was Anne-Marie van Raaij-Schouten, homeopaat en Cease-therapeut. Sinds een paar jaar is zij actief bij NKVP, de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken. Deze vereniging maakt zich sterk voor keuzevrijheid wat betreft vaccineren en probeert zoveel mogelijk informatie over vaccinaties te verschaffen. Sinds 2011 is Van Raaij-Schouten penningmeester bij de NVKP en sinds 2015 ook voorzitter. Op 24 januari 2019 ging ze met ons in gesprek over de voor- en nadelen met betrekking tot vaccinatie.

Dr.E.B. Baart

Op 30 januari 2019 hadden wij Dr. Esther Baart als onze tweede spreker. Esther Baart is klinisch embryoloog en universitair docent Verloskunde & Gynaecologie in het Erasmus MC. Na haar studie biologie is ze opgeleid tot klinisch embryoloog in het Erasmus MC en het UMC in Utrecht. Al sinds haar studie biologie was ze gefascineerd door reproductieve biologie. Ze is dan ook gepromoveerd op haar onderzoek naar chromosomale afwijkingen in IVF-afwijkingen. 

Dr. N.C. Rivron

Nicolas Rivron was onze eerste buitenlandse spreker. Hij leidt het laboratorium bij het MERLN-instituut en het Hubrecht Instituut dat onderzoek doet naar de ontwikkeling van (de stamcellen van) zoogdieren. In zijn laboratorium is het blastoïd model gemaakt en worden er bovendien technieken ontwikkeld om de organogenese te bestuderen. Tijdens de bijeenkomst heeft hij ons verteld over zijn werk en is hij met ons in discussie gegaan over de ethische dilemma’s die bij dit onderzoek komen kijken.

Dr. E. Steegers

Eric Steegers studeerde in de jaren ’80 geneeskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij heeft zich gespecialiseerd in gynaecologie en is nu hoogleraar en hoofd van de subafdeling verloskunde en prenatale geneeskunde in het Erasmus MC. Daarnaast is hij onder andere lid van de landelijke coalitie actieprogramma Kansrijke Start. Zijn aandachtsgebied bestaat vooral uit de etiologie van een abnormale zwangerschapsuitkomst en met name gen-omgevingsinteracties in relatie tot een gestoorde embryogenese en placentatie in het eerste trimester van de zwangerschap. Tijdens zijn presentatie is hij hier dan ook dieper op ingegaan.   

Prof. Dr. R.P.M. Steegers-Theunissen

Op 9 mei 2019 is prof. dr. Steegers-Theunissen komen vertellen over de invloed van leefstijl tijdens de periconceptie op de zwangerschap en de gezondheid van het ongeboren kind. Mevrouw Steegers-Theunissen is arts, heeft veel onderzoeken gedaan en is onder andere bedenker van het programma Slimmer Zwanger, dat koppels met een kinderwens tips en weetjes geeft.

Prof. Dr. H. Raat

Twee weken later was onze spreker dr. Hein Raat. Hij heeft geneeskunde gestudeerd aan de VU in Amsterdam en deed bovendien een master sociologie aan de Universiteit van Amsterdam, evenals een master Business Administration aan de Universiteit van Rochester. Momenteel is hij professor in infant, child and adolescent public health. Hij heeft meegewerkt aan verschillende publicaties en onderzoeken, die vaak in het teken staan van gezonde voeding bij kinderen en de preventie van obesitas bij kinderen. Tijdens onze bijeenkomst hebben we met hem een blik geworpen op twee verschillende studies met betrekking tot gezonde voeding, overgewicht en preventie van dit laatste in diverse leeftijdscategorieën.

Prof. Dr. V. Jaddoe

Vincent Jaddoe heeft zijn opleiding Geneeskunde gedaan aan de universiteit van Leiden tussen 1993 en 1999. In 2006 heeft hij promotieonderzoek gedaan op het gebied van de kindergeneeskunde-epidemiologie. In 2009 is hij geregistreerd als arts en in 2013 werd hij benoemd tot hoogleraar kindergeneeskunde. Hij is nog steeds bijzonder actief op het gebied van pediatrische epidemiologie. Hij werkt nu op de klinische afdelingen als algemeen kinderarts en zijn hart ligt bij de multidisciplinaire zorg voor kinderen en ouders.  

Jaar 2

Machine Learning

In september zijn wij gestart met een nieuw onderwerp: machine learninig. Het komende halfjaar zullen wij ons bezighouden met vraagstukken op het gebied van dit ‘hot topic’. Hoe zal onze positie als toekomstig arts veranderen onder invloed van machine learning? Hoe ver staan we momenteel in de beschikbare mogelijkheden van machine learning? Wat kunnen we wel en niet overlaten aan de computer?

Om onze eigen kennis op dit vlak te verbreden zijn de komende weken een aantal gastsprekers uitgenodigd die elk vanuit hun eigen invalshoek zullen vertellen over de laatste nieuwtjes, gevolgd door een interactieve discussie.  

Dimitrios Mavroeidis

Dimitrios Mavroeidis is senior researcher bij Philips. Hij leidt hier een project over 'Deep Learning' in de gezondheidszorg. Hij behaalde zijn master of science aan de universiteit van Bristol. Hij praatte ons bij over de nieuwste ontwikkelingen van Philips in de gezondheidszorg en ging met ons in discussie over de ethische kwesties die dit met zich meebrengt. 

Prof. A. Uitterlinden

Prof. André Uitterlinden studeerde aan de Rijksuniversiteit Leiden, waar hij zich vooral verdiepte in ´molecular genetics'. Ondertussen is hij al 25 jaar werkzaam binnen het Erasmus MC. Hij deed hier onder andere postdocotoraal onderzoek op het gebied van de interne geneeskunde en houdt zich nu met name bezig met complexe genetica. 

Masterclass 'Lof der Geneeskunst'

Op donderdag 3 oktober kregen wij de unieke kans een masterclass te volgen van de sprekers van lof der geneeskunst, wat op vrijdag 4 oktober plaatsvond. Hierbij hebben wij onderwijs gevolgd van onder andere: Prof. Dr. Mathijssen, internist-oncoloog in het Erasmus MC, Prof. Dr. Kanaar, onderzoeker op het gebied van genetische stabiliteit in relatie tot kanker en aangeboren aandoeningen en Prof. Dr. Dogterom, onderzoekster op het gebied van onder andere het cytoskelet aan de TU Delft. 

Prof Dr. de Bruijne

Op woensdag 30 oktober kregen wij een introductie op het gebied van machine learning in de radiologie van dr. Marleen de Bruijne. Zij is binnen het Erasmus MC werkzaam op de afdeling radiologie en op de afdeling medische informatica. Ze ontwikkelt technieken om computers patronen te laten herkennen op beeldvorming gerelateerd aan bijvoorbeeld longziekten en beroertes. We gingen met haar in gesprek over de verwachtingen die we mogen en moeten hebben van machine learning in de komende jaren. 

Genetic Medicine

Sinds februari 2020 zijn we gestart met een nieuw onderwerp: Genetic Medicine. Dit gaat over het toepassen van genoom technieken, hierdoor kan gekeken worden naar de ontstaanswijze van bepaalde ziekten en het is ook belangrijk voor het ontwikkelen van medicijnen. 

Jaar 3 

Onderzoek

In het derde, en laatste jaar, van het QHC is het de bedoeling dat je zelf een onderzoek regelt voor één dag in de week en daar eind mei iets over kan presenteren. Het onderzoek mag van alles zijn, en kan eventueel al een opstapje zijn naar een groter onderzoeksproject voor bijvoorbeeld een masteronderzoek. 

Het leuke aan het onderzoek is dat je het dus helemaal zelf kan regelen en dus ook een onderwerp kan kiezen waar jouw interesses liggen. Daarnaast is het natuurlijk erg leerzaam om al de eerste ervaringen op te doen binnen het onderzoeksveld. Hieronder zullen verschillende studenten hun ervaringen over hun onderzoek delen. 

Femke

Tijdens de QHC lessen ging een van de allereerste lessen over gezond zwanger worden en wat voor invloed de zwangerschap op de lange termijn kan hebben voor het kindje. Dit was toen zo interessant dat ik de spreker van die les heb gemaild met de vraag of ik misschien onderzoek zou mogen doen bij GenerationR. 

Na een eerste kennismakingsgesprek was het eigenlijk meteen duidelijk dat ik bij hen terecht kon voor het onderzoek. 

De eerste paar maanden heb ik me vooral bezig gehouden met algemene onderzoekstaken, dit bestond met name uit bellen naar de deelnemers om een herinnering te geven dat ze de consenten nog moeten opsturen en vervolgens op huisbezoek gaan om de consenten op te halen. Het plan was om deze algemene taken om te ruilen voor een begin aan de  database waarmee ik later mijn masteronderzoek kon doen. Helaas waren er vanwege corona nog onvoldoende metingen verricht op het onderzoekscentrum waardoor dit geen doorgang heeft kunnen vinden. Desondanks ben ik wel te weten gekomen hoe een onderzoek in elkaar steekt en wat er allemaal bij komt kijken. 

Anne

Bij de opdracht om een leuk onderzoeksproject te zoeken wist ik al direct dat ik niet op het lab wilde staan, maar het liefst de klinische kant op wilde met mijn stage. 

We kregen deze opdracht te horen vlak na de eerste corona golf en zo kwam ik op het idee om te kijken of er onderzoek wordt gedaan naar hoe mensen herstellen van corona. Ik kwam bij de afdeling revalidatie (Rijndam) en na een leuk kennismakingsgesprek met een PhD en haar begeleider bleek dat ik welkom was bij het COFLOW onderzoek.
Patiënten die een ziekenhuisopname vanwege corona hebben overleefd in een ziekenhuis in de regio Rotterdam-Rijnmond komen in aanmerking voor deelname. Zij krijgen vragenlijsten over hun slaap, gemoedstoestand en kwaliteit van leven en ze komen 3 maanden, 6 maanden, 1 jaar en 2 jaar na hun opname naar het ziekenhuis om een aantal fysieke testen te ondergaan. Zo worden de handknijpkracht en de maximale afstand die zij in 6 minuten kunnen lopen gemeten.
Alle data gaat in een grote database. Ik zelf wil graag bekijken wat het effect is van de maximale afstand die mensen kunnen lopen op de fysieke beperkingen die zij ervaren in het dagelijks leven.
Hiervoor ben ik bezig met kijken wat al bekend is in de literatuur, maar ik houd me ook bezig met data-invoer en het afnemen van de fysieke testen. In het begin keek ik enkel mee, nu mag ik onder begeleiding ook zelf testen afnemen. Dit contact met patiënten en het horen hoe het met hen gaat na opname, zowel fysiek als cognitief als mentaal maakt dat ik het erg naar mijn zin heb bij dit onderzoek!

Hong Jun 

Gedurende het tweede jaar van de bachelor Geneeskunde werd ons op het hart gedrukt om onderzoek te gaan doen in het daaropvolgende jaar. Ik werkte toendertijd en tevens nu nog steeds in het Levertransplantatie-studententeam. De (oncologische) abdominale chirurgie begon een groot deel van mijn leven te vormen waarin ik mezelf in de toekomst zag werken. Aan het eind van het 2e jaar heb ik daarom ook Dr. Polak (hoofd van de Levertransplantatie) tijdens mijn dienst gesproken over de mogelijkheden om onderzoek te doen binnen de HPB-chirurgie. 

Aan het begin van de zomervakantie kreeg ik een mail van hem met daarin het verlossende antwoord: Ik kon bij Dr. Terkivatan aan de slag met een onderzoek over minimaal invasieve leverchirurgie. Zij zou een spreker zijn op de 35e Erasmus Liver Day die op 26 november 2020 zou plaatsvinden. Samen zouden we toewerken naar deze datum, waarbij zij voorstelde om iedere week een voortgangsgesprek te houden. In het begin moest ik nog heel erg zoeken naar hoe alles werkte en hetgeen eromheen, maar naarmate de tijd vorderde begon ik de handigheid erin te krijgen. 

Op dit moment zit ik in de afrondingsfase van mijn database, waarmee we uiteindelijk een antwoord hopen te krijgen op de onderzoeksvraag: ‘’Wat is de invloed van cirrose op minimaal invasieve leverchirurgie’ .’Dit onderzoek beperkt zich tot de data van het Erasmus MC. Mijn masteronderzoek is de volgende stap hierin, waarin ik onderzoek zal doen naar minimaal invasieve leverchirurgie op landelijk niveau in de verwachting dat dit onderzoek betere inzichten zal geven in de toekomstperspectieven van de laparoscopische en robotgeassisteerde leverchirurgie.

Victor

Hoewel het thema machine learning ver van mijn interesse leek te liggen, heeft het onderzoek bij de afdeling plastische chirurgie mijn liefde voor de artificial intelligence onverwachts aangewakkerd. Een aangezichtsreconstructie uitvoeren met de assistentie van een zelfbesturende robot, dát is hoe ik mezelf later graag zie. Voordat dit beeld werkelijkheid zal worden, is er echter nog veel werk voor de boeg. In aanloop hierop, doe ik samen met een onderzoeksgroep onder begeleiding van dr. Vasilic, plastisch chirurg in het Erasmus MC, onderzoek naar de huidige toepassingen van artificial intelligence in de chirurgie. Artificial intelligence zou wellicht kunnen worden toegepast om chirurgen (in opleiding) objectief te beoordelen op basis van hun chirurgische vaardigheden en eventueel zelfs feedback te geven op een uitgevoerde ingreep. Op dit moment doen we vooral literatuuronderzoek om dit in de toekomst hopelijk in de praktijk te mogen onderzoeken.

Artificial intelligence in de chirurgie staat nog maar nét in de kinderschoenen, maar heeft een grote potentie om de chirurgie en haar opleiding te gaan veranderen. Het heeft mij laten zien dat, ook binnen de geneeskunde, het nog mogelijk is om grenzen te verleggen met onderzoek. Ik weet nog niet zeker of ik een research master wil doen, maar mijn masteronderzoek wil ik hoe dan ook aan de "chirurgische" artificial intelligence toewijden!

Aiswarya en Hannah

De komende jaren zal in Nederland de vergrijzing toenemen. Ook in de gezondheidszorg heeft dat gevolgen. Zo wordt de patiëntenpopulatie ouder en zullen zij meer comorbiditeiten hebben. Het is dan belangrijk om af te wegen of een operatie wel wenselijk is en welke patiënten er baat bij zullen hebben. Geïnteresseerd in dit vraagstuk hebben we contact opgenomen met de afdeling endocrinologie. Samen met de arts hebben we besloten om te gaan kijken naar patiënten die ouder dan 70 jaar zijn en een adrenalectomie hebben ondergaan in het ErasmusMC. Er zijn verschillende indicaties om een bijnier te verwijderen en wij proberen te onderzoeken wat de postoperatieve uitkomst is na zo’n operatie. Het eerste gedeelte van ons onderzoek is om gegevens van deze patiënten te verzamelen om vervolgens retrospectief dataonderzoek te doen. Het contact met de arts is laagdrempelig en we worden goed begeleid door een masterstudent. Al met al is het een leerzaam proces!

Afsluiting

De afgelopen drie jaar QHC worden vrijdag 28 mei afgesloten middels een slotdag. Hier zullen. drie studenten ook hun onderzoek presenteren en worden de certificaten uitgereikt.