Querido Honours College

Vaardigheden ontwikkelen

Studenten uit het Querido Honours College wordt een aantal cursussen aangeboden, om zo hun skills op alle vlakken naar een hoger niveau te tillen. Deze cursussen zijn over het algemeen nuttig voor je hele verdere loopbaan!

Cursus schrijven

Met een pakkende tekst kun je mensen bereiken en in beweging zetten. Je kunt iemand beter overtuigen van je mening en beter duidelijk maken waarom je voor je onderzoek een ton subsidie nodig hebt. Schrijven is ook een krachtige manier om je eigen gedachten te ordenen. Bijvoorbeeld voordat je met een leidinggevende, collega of patiënt spreekt. Kortom, wie goed kan schrijven heeft een voorsprong.
Tijdens de Cursus Schrijven werk je als Honours-student actief samen in duo’s. Elk duo schrijft binnen een medisch-maatschappelijk thema een artikel dat bedoeld is voor een breder publiek. Het soort artikel en de doelgroep bepaal je zelf. Denk bijvoorbeeld aan een achtergrondverhaal met medisch-inhoudelijke informatie en/of praktijkverhalen, een betogende tekst (pleidooi met standpunt) of een interview dat focust op de mening en ervaring van één deskundige.

Voor deze schrijfopdracht verzamel je materiaal door zelf research te doen en een of twee deskundigen te interviewen. Dat kan een biomedische expert zijn, zoals een arts, onderzoeker of verpleegkundige, maar ook een andere relevante deskundige, zoals een patiënt of iemand met een maatschappelijk beroep.
Van belang is dat het artikel te allen tijde toegankelijk en prettig leesbaar is, zelfs als het bedoeld is voor een meer gespecialiseerde groep. Dit betekent dat de tekst geschikt moet zijn voor een (digitaal) tijdschrift of krant. Het gaat in deze cursus dus niet om een wetenschappelijke publicatie.

In vier interactieve lessen, waarin theorie en oefeningen elkaar afwisselen, leer je als Honours-student de fijne kneepjes van het vak: je onderwerp afbakenen, je doelstelling formuleren, een heldere structuur en rode draad in je tekst krijgen, en dit alles toegankelijk en boeiend opschrijven. De schrijfdocenten leggen de lat hoog en stimuleren je om uit je comfortzone te stappen. Daarbij gaat het er niet om dat je in één keer goed kan schrijven (daar doen professionele schrijvers jaren over), maar wel dat je inzicht krijgt in jouw kwaliteiten en verbeterpunten.

De cursus wordt verzorgd door wetenschapsjournalisten dr. Diana de Veld en drs. Chrétienne Vuijst. Zij doceren vanuit de dagelijkse praktijk en putten daarbij vanuit jarenlange ervaring met professioneel schrijven, het interviewen van deskundigen en (eind)redactie van verschillende soorten artikelen voor diverse lezers.

Drs. Chrétienne Vuijst (1974) is sinds 2006 zelfstandig wetenschapsjournalist, tekstschrijver en docent. Haar opdrachtgevers zijn non-profit organisaties zoals ZonMw, RIVM, Erasmus MC en het Longfonds. Ze heeft ook voor diverse tijdschriften en kranten geschreven, zoals Mare, Algemeen Dagblad, Monitor en Augustijn. Ze studeerde Biomedische Wetenschappen aan de Universiteit Leiden en heeft vijf jaar in diverse laboratoria onderzoek gedaan. Zie verder: www.zeehaas.nl

Dr. Diana de Veld (1975) studeerde natuurkunde en promoveerde op medisch-fysisch onderzoek. Ze werkte tien jaar als (eind)redacteur bij het LUMC en schreef daarnaast voor onder meer KIJK, New Scientist en medische vakbladen. Sinds 2015 werkt ze als zelfstandig journalist en eindredacteur in Rotterdam. Ze schrijft voor opdrachtgevers als BPM Medica, ZonMw, NWO, Universiteit Leiden, Antoni van Leeuwenhoek, MedNet en Radar+. Diana was zes jaar eindredacteur bij de Nederlandse Transplantatie Stichting en is nu eindredacteur van het tijdschrift De Cardioloog. Zie verder: www.dianadeveld.nl

Cursus Toepassing wiskunde en statistiek

Om wetenschappelijke artikelen te kunnen beoordelen en begrijpen is het noodzakelijk om kennis te hebben van statistiek. Door middel van een interactieve cursus gegeven door dr. David van de Vijver wordt het kennisniveau van statistiek onder de studenten verhoogd.

David van de Vijver studeerde Farmacie aan de Universiteit Utrecht. Na het voltooien van zijn studie is hij gepromoveerd op de afdeling Epidemiologie. Zijn onderzoeksgebied is de epidemiologie van HIV medicatie resistentie en het gebruik van anti-retrovirale medicatie als preventie voor nieuwe HIV infecties. Hij heeft als auteur meer dan 100 publicaties op zijn naam staan in onder andere: Lancet infectious Diseases, AIDS and the journal of infectious diseases. Daarnaast biedt hij advies aan de WHO en UNAIDS in zijn onderzoeksgebied. Op dit moment is David van de Vijver universitair hoofddocent op de afdeling Virologie in het Erasmus Medisch Centrum.


Cursus laboratorium onderzoek

Tijdens deze korte lab-training zul je algemene laboratoriumvaardigheden verwerven. Het is bedoeld om je kennis te laten maken met basaal wetenschappelijk onderzoek en om de noodzakelijke minimale ervaring op te doen zodat je in staat zult zijn om eventueel deel te nemen aan laboratoriumonderzoek tijdens het derde jaar van het QHC programma. Tijdens deze korte cursus (2,5 dagen) geven we uitleg over de wetenschappelijke achtergrond van een specifieke onderzoeksvraag die als voorbeeldcasus dient en context geeft aan de uit te voeren experimenten. Daarnaast zullen we ingaan op de theoretische achtergrond van de technieken die we zullen gaan gebruiken en zul je de daadwerkelijke praktische vaardigheden die hiervoor nodig zijn verwerven. Je zult een labjournaal bijhouden en een kort verslag schrijven van de bevindingen. Deze cursus wordt gecoördineerd door Dr. Willy M. Baarends en Dr. Dik van Gent.


Cursus 'zien, denken, voelen, doen': Myers Briggs Type Indicator (MBTI) Training

In het tweede jaar wordt een cursus van Kathinka Fortuin aangeboden. Kathinka Fortuin studeerde onder andere hogere bedrijfskunde en ging naar de Hogeschool voor de kunsten in Utrecht. Haar specialisatie is coaching van individuen, teams en organisaties naar een overeengekomen doel en resultaat. Ze zorgt dat communicatie en ontmoetingen op zo’n manier verlopen, dat wat aan de orde moet komen een onderdeel is om het doel te bereiken. MBTI is één van de zienswijze die zij hiervoor gebruikt. Zij werkt vooral vanuit het systemische gedachten goed, waarbij MBTI een handvat is voor communicatie.

Tijdens de cursus wordt vooral ingegaan op de Myers Briggs Type Indicator. Dit is een gedragsanalyse instrument dat handvatten kan geven voor communicatie, samenwerking en persoonlijke ontwikkeling. Studenten ontdekken hun voorkeurs type uit deze analyse wat het best bij hun eigen persoonlijkheid aansluit en leren hun eigen sterke punten en valkuilen hieruit.

De cursus wordt door het overgrote deel van de studenten als erg nuttig, leuk en leerzaam gezien. MBTI is natuurlijk nooit volledig als het gaat om het verklaren van jouw persoonlijkheid, je bent veel meer dan dat. Je bent een resultaat van je opvoeding en je ervaringen tot nu toe. Daarbij komen ook nog talenten, competenties, aanleg en overtuigingen. MBTI levert veel herkenbare gedragspatronen op en geeft handvatten voor groei. 

Professioneel Discussiëren

In het tweede jaar wordt ook een cursus professioneel discussiëren aangeboden. Deze cursus wordt verzorgd door Joeri Willems en Eric Stam. Tijdens deze lessen kregen de studenten verschillende technieken aangeleerd om effectief stellingen te verdedigen in een gestructureerd debat. Er werd onderling gedebatteerd over actuele onderwerpen die raakten aan het medisch-ethisch vakgebied. Er werd geoefend met verschillende soorten debat stijlen, zo werd er bijvoorbeeld een discussie gevoerd met enkel gebruikmaking van drogredenen.

Cursus Presenteren 

In het derde jaar geeft Kathinka Fortuin ook een cursus over presenteren. De cursus bestaat uit drie lessen waarbij er steeds meer naar een echte presentatie wordt toegewerkt die aansluit bij het onderzoek van de student. De lessen worden vormgegeven door om de beurt te presenteren, het fragment terug te kijken en elkaar vervolgens dan feedback geven. Dit wordt afgewisseld met theorie over een goede presentatie geven waarbij de doelgroep, onderwerp en boodschap centraal staan.