Querido Honours College

Jaar 1: One Health

Het eerste thema van de jaarklas van 2019 is het thema 'One Health'. 'One Health' is een benadering voor het ontwerpen en implementeren van programma's, beleid, wetgeving en onderzoek waarin meerdere sectoren communiceren en samenwerken om betere resultaten voor de volksgezondheid te bereiken. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een samenwerking tussen diergeneeskunde en humane geneeskunde faculteiten. 

Door de loop van het thema heen zijn er verschillende gastsprekers gekomen om ons over dit thema te vertellen en een interactieve discussie, geleid door de hospitaliteitscommissie, met ons te voeren. Deze sprekers komen zowel uit het Erasmus MC zelf als van daarbuiten.  Meer informatie over deze sprekers is hieronder te vinden.

Gastsprekers die we dit jaar hebben mogen ontvangen:

Reina Sikkema MSc

Reina Sikkema, dierenarts en onderzoeker van zoönoses op het Erasmus MC heeft na haar studie diergeneeskunde gewerkt als dierenarts in Nederland en Frankrijk. Vervolgens is ze meer gaan verdiepen in ziektes die van dier op mens overdraagbaar zijn, eerst als consultant en vervolgens als onderzoeker op het RIVM. Reina maakt ook deel uit van het Kennisnetwerk Zoönosen midden Nederland en ze is Nederlandse afgevaardigde voor de groep Public Health veterinarians  van de Europese dierenartsenvereniging (FVE). Ze heeft ons geintroduceerd in het onderwerp 'One Health' en heeft de focus gelegd op het MERS coronavirus waarnaar zij onderzoek heeft gedaan in Qatar. 

Lidwien Smit PhD

Lidwien Smit heeft Environmental Sciences gestudeerd aan Wageningen University. Nadat haar proefschrift voltooid was, heeft ze als postdoc gewerkt bij INSERM, het Franse Instituut voor gezondheid en medisch onderzoek. Sinds 2009 werkt ze bij IRAS, afgekort voor Institute for Risk Assessment Sciences. Dat is een onderzoeksinstituut op de Universiteit Utrecht van de faculteiten geneeskunde én diergeneeskunde. Sinds kort is ze ook universitair docent op de Universitair Utrecht. Ze heeft ons meer verteld over de invloed van veeteelt op mensen die vlak bij een veehouderij wonen. 

Sander Herfst 

Sander Herfst is een assistant professor en principal investigator van het Erasmus MC. Naast het Erasmus MC heeft hij ook lesgegeven op de Radboud Universiteit, de HAN Nijmegen, de prestigieuze onderzoeks- en onderwijsinstelling Ecoles normales superieres Lyon in Frankrijk en Hong Kong University. Hij is een expert in Molecular Virology en Virus Evolution. Zijn belangrijkste werk is een publicatie in Science (2012) over Avian Influenza H5N1. Hierin werd een van de meest dringende vragen binnen influenza onderzoek beantwoord: er werd bewezen dat Influenza via de lucht overdraagbaar is tussen zoogdieren en dat pre-pandemische medicijnen effectief zijn. In 2018 ontving Sander Herfst de Heine-Medin prijs voor zijn werk aan het ontdekken van de mechanismen die de overdraagbaarheid van respiratoire virussen in de lucht aansturen. 

Mart Lamers

Mart heeft educatie gekregen van de Universiteit van Amsterdam, het Erasmus MC en de University of Hong Kong, waar hij een research intern was. Hij is momenteel werkzaam bij de afdeling virologie van het Erasmus MC als PhD student, waar hij onderzoek doet naar onder andere de celbiologie van het MERS-CoV virus. 


Marco Goeijenbier

Marco is een AIOS op de interne geneeskunde afdeling van het Erasmus MC, waar hij ook zijn Research Master Infection and immunity en PhD heeft gehaald. Zijn geneeskunde diploma heeft hij op de Universiteit van Amsterdam behaald. Hij heeft vooral een interesse in acute zorg en infectieuze ziekten. Hij is bekwaam op vele gebieden, waaronder epidemiologie, moleculaire biologie, gezondheidszorg, immunologie en medisch onderzoek. Hij heeft ook ervaring als board-lid van de Cirion Foundation, een internationaal actieve organisatie die zich bezighoudt met de impact van infectieuze ziekten. De QHC klas van 2019 had het privilege om hem samen met Jeroen van Kampen te horen spreken over de klinische aspecten van de actuele COVID-19 pandemie.

Jeroen van Kampen

Jeroen is een arts-microbioloog werkzaam als consultant microbiologie en op de afdeling Viroscience klinische virologie van het Erasmus MC. Hij is met name gespecialiseerd in HIV en antivirale therapie, maar ook in infectieziekten, microbiologie, virologie en antivirale resistentie. Hij heeft zowel zijn geneeskundeopleiding als PhD bij het Erasmus MC voltooid. Het eerder genoemde Viroscience departement waar Jeroen werkzaam is is verantwoordelijk voor wel bijna 40 projecten, waaronder projecten in samenwerking met het RIVM. Het departement is ook het WHO Collaborating Centre (WHO-CC) voor opkomende virale infecties, het WHO National Reference Laboratory Centre voor mazelen en rodehond en de National Reference Centre for Influenza and Emerging Infections in The Netherlands. Hij heeft samen met Marco Goeijenbier de QHC klas van 2019 verteld over de klinische aspecten van Covid-19.


Jaar 2: Thema 1 -  Het brein en ons bewustzijn

Het eerste thema van het tweede bachelorjaar heeft als onderwerp het brein en ons bewustzijn. Hierbij kwamen veel sprekers voorbij die ons lesgaven en discussies met ons hadden over een breed scala onderwerpen, zoals vrije wil, verslaving, fMRI en persoonlijkheidstypes. Over dit laatste heeft de QHC 2019 klas een cursus gevolgd bij Katinka Fortuin, genaamd Denken, voelen, horen, doen. Hierbij is ingegaan op de verschillende MBTI types en hoe deze elkaar beïnvloeden. Om meer te weten te komen over deze cursus, klik hier. De volgende sprekers zijn aan bod gekomen in dit thema:

Bert Keizer

Bert Keizer is een arts, filosoof en schrijver. Hij heeft Geneeskunde gestudeerd in Amsterdam, is korte tijd in Kenia werkzaam geweest en werd vervolgens verpleeghuisarts in Amsterdam. Hij heeft ons meer verteld over zijn loopbaan, de achtergrond van de situatie in verpleeghuizen en de neurologische grondslag in zaken als euthanasie. 

Dick Swaab

Dick Swaab is arts en Emeritus Hoogleraar Neurobiologie aan de Universiteit van Amsterdam (AMC). Dick Swaab is opgeleid en gepromoveerd in Amsterdam en tussen 1978 en 2005 was hij directeur van het Nederlands Instituut voor Hersenonderzoek. In 1985 richtte Dick Swaab ook de Nederlandse Hersenbank op en hij was daarvan de directeur van 1985 tot 2005. Wat leuk is om te weten is dat Dick Swaab vele hoogleraarsplaatsen heeft bekleed. Zo was hij gasthoofdleraar in China, Duitsland, Amerika en België. Daarnaast is hij auteur van het boek Wij Zijn Ons Brein. Swaab heeft ons meer verteld over het bewustzijn en het onderbewustzijn, en hoe verschillende zaken al vooraf besloten lijken te liggen in het brein. 

Pim Haselager

Pim Haselager is universitair hoofddocent Artificiële Intelligentie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij heeft masters gedaan in filosofie en psychologie en is gepromoveerd aan de VU in Amsterdam. Haselager heeft ons meer verteld over de cognitieve neurowetenschappen en gebruik artificiële intelligentie om meer over het menselijk brein te weten te komen. Ook de implicaties voor de maatschappij van onderzoek op dit gebied is aan de orde gekomen, zoals bijvoorbeeld robotica en breinstimulatie. 

Matthew Self

Matthew Self is een post-doctorale researcher bij het Netherlands Institute for Neuroscience. Hij heeft ons meer verteld over visuele perceptie en de relatie met bewustzijn. Onder meer welke neurale correlaties hiervoor verantwoordelijk zijn en  enkele interessante experimenten die dit hebben onderzocht zijn aan bod gekomen. 

Judy Luigjes

Judy Luigjes is assistent professor bij de afdeling Psychiatrie in het AMC in Amsterdam. Judy Luigjes is opgeleid als psycholoog en neurowetenschapper aan de Universiteit van Utrecht en hierna heeft ze veel neurowetenschappelijk onderzoek gedaan. Zo heeft ze bij haar PhD onderzoek de effectiviteit van Deep Brain Stimulation bij verslaafde mensen onderzocht. Zij heeft ons meer verteld over verslavingen, hoe we naar verslavingen kijken en uitleg gegeven over de huidige en nieuwe behandelingen voor verslavingen.  

Andrea Maier

Andrea Maier is verouderingsonderzoeker, hoogleraar gerontologie aan de VU in Amsterdam en hoogleraar Interne Geneeskunde en Geriatrie aan de University of Melbourne in Australië. Ook is Andrea Maier hoofd van de Divisie Interne Geneeskunde, Longgeneeskunde, Geriatrie, Rehabilitatie en Langdurige Zorg van het Royal Melbourne Hospital in Melbourne. 
Ze kwam tot deze posities nadat ze geneeskunde in Lübeck, Duitsland studeerde en zich in het LUMC specialiseerde in de interne geneeskunde en daarna de subspecialisatie ouderengeneeskunde koos. 
Zij heeft ons een zeer interessante les gegeven over veroudering, de mechanismen erachter en gerelateerde ziektes, zoals sarcopenie. 

Joost Gribnau

Joost Gribnau is onderzoeker en hoofd van de afdeling Developmental Biology of Ontwikkelingsbiologie van het Erasmus MC. Hij studeerde biochemie aan de Universiteit van Leiden, waarna hij in 1999 in het Erasmus MC promoveerde bij de afdeling Celbiologie en Genetica. Na zijn PhD volgde Joost Gribnau een postdoctorale opleiding bij het Whitehead Institute for Biomedical Research in Massachusetts, Amerika, en dit instituut is erg nauw verbonden met MIT. 

Na zijn postdoc startte Joost Gribnau in 2004 zijn eigen onderzoeksgroep bij de afdeling Celbiologie van het Erasmus MC, maar nu is hij onderzoeker en hoofd op de afdeling Ontwikkelingsbiologie. Hij heeft ons meer verteld over de mogelijkheden en beperkingen van stamcellen en stamceltherapie, waarna een levendige discussie volgde!

Ingrid Meulenbelt

Ingrid Meulenbelt is hoogleraar moleculaire biologie van artrose bij het LUMC en hoofd van het Artrose-onderzoek van de afdeling Biomedical Data Sciences. Mevrouw Meulenbelt richt zich met name op het onderzoek naar de karakteristieke moleculaire eigenschappen van artrose. Op basis van die moleculaire eigenschappen werd een artrose-gewricht op een chip ontwikkeld, waarover wij in de voorbereiding hebben gelezen. 

Mevrouw Meulenbelt verdiept zich al jaren in artrose. Haar promotieonderzoek, dat zij in 1997 afrondde, heette ‘Genetische risicofactoren van artrose’ en ze stond aan de wieg van twee belangrijke studies op het gebied van artrose, namelijk GARP en RAAK. Bovendien is ze lid van het organiserend comité van de grootste internationale vereniging van artsen en onderzoekers, OARSI, die zich inzet voor de ontwikkeling, preventie en behandeling van artrose door promotie en presentatie van onderzoek, onderwijs en wereldwijde verspreiding van nieuwe kennis over artrose. Met dank aan deze expert hebben wij in vogelvlucht heel wat op kunnen steken over artrose!

Luc van der Laan

70% van de kinderlevertransplantaties zijn nodig vanwege een probleem aan de galwegen. Daarom leek het ons erg nuttig om meer te leren over andere mogelijkheden om de galwegen te herstellen. 

Prof. van der Laan begon ooit als biologiestudent aan de universiteit van Amsterdam en behaalde vervolgens zijn PhD in immunologie. In 2009 werd hij toen hoofd van de Laboratory of Experimental Transplantation and Intestinal Surgery en sinds enkele jaren is hij zelfs benoemd tot prof. Liver Regenerative Medicine. Deze topexpert op dit gebied heeft ons veel bijgebracht over de toekomst van galwegregeneratie.