Querido Honours College


Research commissie

De researchcommissie van QHC is een relatief nieuwe commissie. De commissie wordt met name richting het laatste jaar QHC erg belangrijk. Wij vormen dan de verbinding tussen de honours studenten en de wetenschappelijke wereld tijdens hun onderzoeksproject in het derde jaar van de bachelor. Hierbij gaan de studenten zelf onderzoek doen binnen een onderzoeksgroep onder begeleiding van een onderzoeker. Als research commissie zijn wij hierin een contactpersoon voor studenten en zorgen we ervoor dat studenten begeleiding en hulp krijgen zowel tijdens het traject, als in de voorbereiding hiervan. Zo koppelen wij studenten op basis van hun opgegeven interesses aan onderzoekers door middel van een database, die we in de toekomst mogelijk ook gaan beheren en updaten. Tenslotte zorgen we ervoor dat alle studenten elkaar en andere geïnteresseerden alles kunnen vertellen over hun uitgevoerde onderzoek tijdens de posterpresentaties op de afsluitende dag van QHC.


Reiscommissie

De reiscommissie 23/24 bestaat uit vijf enthousiaste studenten, die druk bezig zijn met het plannen van een groepsreis naar Wenen! Onze taken strekken zich uit van het regelen van het transport en de accommodatie tot het organiseren van activiteiten in Wenen voor de QHC-studenten. Ook houden we contact met de geneeskundestudenten van Wenen en zijn wij van plan hun daar te ontmoeten en een rondleiding te krijgen van hun universiteit. In nauwe samenwerking met de internationaliseringscommissie, de QHC-begeleiders en de QHC-studenten zorgen we ervoor dat elk aspect van de reis soepel verloopt.  Het regelen van een reis voor een groep vergt goede organisatorische skills, samenwerking en financiële verantwoordelijkheid. Samen hopen wij een reis te organiseren die leerzaam, leuk en onvergetelijk is!


Hospitality commissie

De Hospitality Commissie van QHC omvat verschillende taken. Zo stellen wij elke les de gastspreker voor aan de rest van de groep, waarbij we ons vooraf dus hebben verdiept in de gastspreker. Ook halen we de spreker soms op bij de hoofdingang om ze naar het juiste lokaal te brengen. Verder houden we ook nog elke les de aanwezigheid bij.


Scholencommissie

De scholencommissie  draagt de verantwoordelijkheid voor het organiseren en coördineren van de lessen die worden gegeven op de Agnesschool in Rotterdam-Zuid. Deze lessen worden wekelijks verzorgd door een duo studenten vanuit het QHC. De onderwerpen variëren van het hart- en vaatstelsel tot immuniteit en vaccinatie.
De feedback vanuit de QHC-studenten is altijd zeer positief: het lesgeven aan kinderen uit groep 7 en 8 is enorm leuk, omdat de leerlingen goede vragen stellen en enthousiast zijn. We streven ernaar de lessen zo interactief mogelijk te maken en ervoor te zorgen dat de studenten niet te lang aan het woord zijn. Zo blijft er voldoende tijd over voor praktische handelingen. Vorig jaar hebben de leerlingen tijdens de les over voeding en gezondheid bijvoorbeeld hun eigen schijf van 5 gemaakt, tijdens een EHBO-les hebben ze verbanden aangelegd en de rautek geleerd, en we proberen zoveel mogelijk quizzen te doen, zodat de leerlingen ook wat opsteken.
Het hoogtepunt blijft toch wel de laatste les van het jaar. Het is dan de bedoeling dat de leerlingen naar het EMC komen om daar een les bij te wonen. Vorig jaar hebben we met z'n allen in OWR 38 een les gegeven over acute geneeskunde. Een stoet van ongeveer  40 leerlingen, vergezeld door ouders en docenten, keken hun ogen uit in de grote collegezaal. Tijdens de les hebben we de leerlingen laten zien hoe ze moeten handelen bij verstikkingsituaties en hoe ze de vitale parameters moeten controleren.
Natuurlijk is ons hoofddoel om de leerlingen kennis bij te brengen over het menselijk lichaam. Toch hopen we ook bij te dragen aan de toekomstige beroepskeuze van de kinderen door te laten zien hoe fascinerend het menselijk lichaam is.

Communicatiecommissie

Binnen de communicatie commissie heb je twee belangrijke taken: eerst en vooral, wij zijn verantwoordelijk voor het verzamelen en bundelen van de diverse werken gecreëerd door QHC'ers gedurende het jaar. Van inspirerende interviews tot baanbrekend onderzoek, wij zorgen ervoor dat het allemaal samengebracht wordt zodat mensen buiten Querido kunnen meelezen met onze projecten.
Daarnaast houden we onze digitale aanwezigheid up-to-date. Onze website is een manier om mensen te informeren over onze bezigheden en wij zorgen ervoor dat ze continu worden bijgewerkt met de laatste informatie. Zo blijven we verbonden en geïnformeerd.


Erasmus MC Honours Alumni Vereniging

De ErasmusMC Honours Alumni Vereniging (EHAV) is een vereniging die de mogelijkheid biedt voor alumni om na hun deelname aan de Honours Class verbonden te blijven met de medische faculteit van het Erasmus MC en andere alumni. Het doel van de vereniging is om een netwerk te bieden aan de honours alumni, waarbij de focus ligt op het delen van kennis en ervaringen. Dit doen wij door evenementen en activiteiten te organiseren, zoals borrels en symposia. Op deze manier is er ook de mogelijkheid voor de huidige honours studenten om een netwerk op te bouwen met de ervaring rijke alumni.

De EHAV houdt zich daarnaast op organisatorisch vlak ieder jaar bezig met het opzetten van de integratiebundels, die een goede voorbereiding geven voor de integratietoets aan het einde van het studiejaar. Deze bundels worden door de honours studenten zelf geschreven en wij hebben een sturende rol in het tot stand komen van de integratiebundels.

Bovendien reikt de EHAV ieder jaar de Charles Boucher Beurs uit met behulp van de opbrengsten van de integratiebundels. Deze beurs van maximaal €7.500,- wordt gebruikt om maatschappelijke projecten van studenten in de gezondheidssector op te zetten en in stand te houden. De winnaars van de beurs worden gekozen in samenwerking met Gezondheidsstudenten In De Samenleving (GIDS).
Zie onze website voor meer informatie over de EHAV: https://www.emc-ehav.nl/

Evaluatiecommissie

De evaluatiecommissie heeft als taak verschillende aspecten binnen QHC te evalueren, waaronder de ervaring, algemene indruk en het rooster. Wij evalueren ook de kwaliteit van de aangeboden cursussen en de communicatie tussen de coördinatoren en de studenten. Deze evaluaties worden uitgevoerd door middel van gesprekken met medestudenten en het invullen van evaluatieformulieren. De gesprekken bieden de mogelijkheid om diepgaande feedback te verzamelen en inzicht te krijgen in de ervaringen van de studenten. Op basis van deze evaluaties kan de commissie aanbevelingen doen voor verbeteringen binnen QHC en het curriculum.

GIDS commissie

Als GIDS commissielid word jij de schakel tussen het honoursprogramma en de organisatie GIDS (gezondheidsstudenten in de samenleving). Jij houdt namens QHC studenten contact met de bestuursleden van GIDS. Als een QHC geneeskundestudent is het ontzettend belangrijk om jou kennis en talenten te gebruiken om anderen te helpen en een steentje bij te dragen in de samenleving. Dit kan je realiseren mbv maatschappelijke projecten via GIDS. Als QHC student kan je eigen maatschappelijke projecten bedenken en uitvoeren of aansluiten bij leuke projecten bedacht door andere studenten.