Querido Honours College

Welkom op de website van het Querido Honours College!

Deze website is opgezet en wordt onderhouden door de websitecommissie van het Querido Honours College, bestaande uit studenten uit jaarklas 2017 tot 2023. Wij streven ernaar een passend en up-to-date beeld te geven van onze activiteiten. 

Voor officiële informatie vanuit het ErasmusMC verwijzen wij u naar: https://www.eur.nl/erasmusmc/onderwijs/extracurriculair/querido-honours-college

Exclusief en interactief

Het Querido Honours College (QHC) is een extracurriculair programma ontworpen voor talentvolle en ambitieuze geneeskunde studenten. Je krijgt de kans deel uit te maken van een exclusieve groep van (maximaal) 40 studenten om met elkaar en met gastsprekers in debat te gaan. Een ervaring op hoog niveau, exclusief en interactief tegelijk. Gemiddeld nemen de activiteiten voor het QHC ongeveer 6 uur per week in beslag.
Bij succesvolle deelname ontvang je een getuigschrift ondertekend door de decaan.

Programma

Het QHC programma stelt deelnemers in staat om kennis te maken met het snijvlak tussen geneeskunde, wetenschap en maatschappij. Geselecteerde studenten volgen het QHC in de tweede helft van het eerste jaar, het tweede en het derde studiejaar. 

Elk halfjaar houden de studenten zich bezig met een ander thema. In ieder thema worden minstens vijf experts van binnen of buiten het Erasmus MC uitgenodigd om met de studenten te discussiëren. Voorafgaand aan de discussie houdt de gast een korte introductie. Dan volgt een vrije, interactieve discussie.  Per jaarklas zijn de thema's verschillend, dit wordt verder toegelicht op de pagina per jaarklas. Ieder thema wordt afgesloten met het schrijven van een essay.

Ook workshops maken deel uit van het programma. Deze kunnen zowel een verbredend als een verdiepend karakter hebben.

De maatschappelijke betrokkenheid blijkt bijvoorbeeld uit het lesgeven aan basisschoolleerlingen en de samenwerking met Gezondheidsstudenten In De Samenleving (GIDS)

In het tweede jaar maken wij een studiereis om een beter beeld te krijgen van de gezondheidszorg in andere landen. 

Coördinatoren
Dr. Willy Baarends

Dr. Willy Baarends werkt als universitair hoofddocent bij de afdeling Ontwikkelingsbiologie waar ze een onderzoeksgroep leidt die de regulatie van de gametogenese (zaad- en ei-celvorming) bestudeert en modellen ontwikkelt om dit proces in vitro na te bootsen. Sinds 2017 is Dr. Baarends actief als coördinator binnen de QHC. Als celbioloog moedigt zij studenten van het QHC aan om als wetenschappers te denken, waardoor zij een kritische blik ontwikkelen.


Dr. David van de Vijver

Dr. David van de Vijver is universitair hoofddocent bij de afdeling viroscience waar hij onderzoek doet naar HIV, antiretrovirale geneesmiddelen en infectieziekte-epidemiologie. Hij heeft een achtergrond in de farmacie en is gepromoveerd in de epidemiologie (beiden aan de Universiteit van Utrecht), Dr. van de Vijver is lid van de Erasmus HIV Eradication Group (EHEG), een onderzoeksgroep die zich richt op strategieën voor het genezen van HIV.
Sinds 2019 brengt Dr. van de Vijver zijn brede expertise in als coördinator van het Querido Honours College, waarbij hij bachelorstudenten Geneeskunde uitdaagt met wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken naast het reguliere curriculum.


Dr. Jeroen de Jonge

Dr. Jeroen de Jonge is werkzaam als transplantatiechirurg in het Erasmus MC, gespecialiseerd in levertransplantaties waarbij hij de lever van een donor naar een ontvanger transplanteert. Naast zijn werk als chirurg, verricht Dr. de Jonge onderzoek naar leverregeneratie en de optimalisatie van donororganen.
Begonnen in 2021 als één van de coördinatoren van het Querido Honours College, brengt Dr. de Jonge een klinische invalshoek in de groep. Dr. de Jonge is een gepassioneerde arts die zich op het snijvlak van de geneeskunde, onderzoek, en het onderwijs bevindt
.

Selectieprocedure 

Informatie over de selectieprocedure voor de jaarklas van 2024 is te vinden op de volgende pagina: Selectieprocedure. De studenten zullen te zijner tijd ook vanuit de opleiding geïnformeerd worden over de selectieprocedure.