Jaar 1: One Health

Het eerste thema van de jaarklas van 2019 is het thema 'One Health'. 'One Health' is een benadering voor het ontwerpen en implementeren van programma's, beleid, wetgeving en onderzoek waarin meerdere sectoren communiceren en samenwerken om betere resultaten voor de volksgezondheid te bereiken. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een samenwerking tussen diergeneeskunde en humane geneeskunde faculteiten. 

Door de loop van het thema heen zijn er verschillende gastsprekers gekomen om ons over dit thema te vertellen en een interactieve discussie, geleid door de hospitaliteitscommissie, met ons te voeren. Deze sprekers komen zowel uit het Erasmus MC zelf als van daarbuiten.  Meer informatie over deze sprekers is hieronder te vinden.

Gastsprekers die we dit jaar hebben mogen ontvangen:

Reina Sikkema MSc

Reina Sikkema, dierenarts en onderzoeker van zoönoses op het Erasmus MC heeft na haar studie diergeneeskunde gewerkt als dierenarts in Nederland en Frankrijk. Vervolgens is ze meer gaan verdiepen in ziektes die van dier op mens overdraagbaar zijn, eerst als consultant en vervolgens als onderzoeker op het RIVM. Reina maakt ook deel uit van het Kennisnetwerk Zoönosen midden Nederland en ze is Nederlandse afgevaardigde voor de groep Public Health veterinarians  van de Europese dierenartsenvereniging (FVE). Ze heeft ons geintroduceerd in het onderwerp 'One Health' en heeft de focus gelegd op het MERS coronavirus waarnaar zij onderzoek heeft gedaan in Qatar. 

Lidwien Smit PhD

Lidwien Smit heeft Environmental Sciences gestudeerd aan Wageningen University. Nadat haar proefschrift voltooid was, heeft ze als postdoc gewerkt bij INSERM, het Franse Instituut voor gezondheid en medisch onderzoek. Sinds 2009 werkt ze bij IRAS, afgekort voor Institute for Risk Assessment Sciences. Dat is een onderzoeksinstituut op de Universiteit Utrecht van de faculteiten geneeskunde én diergeneeskunde. Sinds kort is ze ook universitair docent op de Universitair Utrecht. Ze heeft ons meer verteld over de invloed van veeteelt op mensen die vlak bij een veehouderij wonen. 

Sander Herfst 

Sander Herfst is een assistant professor en principal investigator van het Erasmus MC. Naast het Erasmus MC heeft hij ook lesgegeven op de Radboud Universiteit, de HAN Nijmegen, de prestigieuze onderzoeks- en onderwijsinstelling Ecoles normales superieres Lyon in Frankrijk en Hong Kong University. Hij is een expert in Molecular Virology en Virus Evolution. Zijn belangrijkste werk is een publicatie in Science (2012) over Avian Influenza H5N1. Hierin werd een van de meest dringende vragen binnen influenza onderzoek beantwoord: er werd bewezen dat Influenza via de lucht overdraagbaar is tussen zoogdieren en dat pre-pandemische medicijnen effectief zijn. In 2018 ontving Sander Herfst de Heine-Medin prijs voor zijn werk aan het ontdekken van de mechanismen die de overdraagbaarheid van respiratoire virussen in de lucht aansturen. 

Mart Lamers

Mart heeft educatie gekregen van de Universiteit van Amsterdam, het Erasmus MC en de University of Hong Kong, waar hij een research intern was. Hij is momenteel werkzaam bij de afdeling virologie van het Erasmus MC als PhD student, waar hij onderzoek doet naar onder andere de celbiologie van het MERS-CoV virus. 


Marco Goeijenbier

Marco is een AIOS op de interne geneeskunde afdeling van het Erasmus MC, waar hij ook zijn Research Master Infection and immunity en PhD heeft gehaald. Zijn geneeskunde diploma heeft hij op de Universiteit van Amsterdam behaald. Hij heeft vooral een interesse in acute zorg en infectieuze ziekten. Hij is bekwaam op vele gebieden, waaronder epidemiologie, moleculaire biologie, gezondheidszorg, immunologie en medisch onderzoek. Hij heeft ook ervaring als board-lid van de Cirion Foundation, een internationaal actieve organisatie die zich bezighoudt met de impact van infectieuze ziekten. De QHC klas van 2019 had het privilege om hem samen met Jeroen van Kampen te horen spreken over de klinische aspecten van de actuele COVID-19 pandemie.

Jeroen van Kampen

Jeroen is een arts-microbioloog werkzaam als consultant microbiologie en op de afdeling Viroscience klinische virologie van het Erasmus MC. Hij is met name gespecialiseerd in HIV en antivirale therapie, maar ook in infectieziekten, microbiologie, virologie en antivirale resistentie. Hij heeft zowel zijn geneeskundeopleiding als PhD bij het Erasmus MC voltooid. Het eerder genoemde Viroscience departement waar Jeroen werkzaam is is verantwoordelijk voor wel bijna 40 projecten, waaronder projecten in samenwerking met het RIVM. Het departement is ook het WHO Collaborating Centre (WHO-CC) voor opkomende virale infecties, het WHO National Reference Laboratory Centre voor mazelen en rodehond en de National Reference Centre for Influenza and Emerging Infections in The Netherlands. Hij heeft samen met Marco Goeijenbier de QHC klas van 2019 verteld over de klinische aspecten van Covid-19.